51. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Brno, Continental hotel, 28. – 30. dubna 2024

Vážení přátelé,

 

žijeme ve velmi dynamické a nestabilní době. Sledujeme, jak se měřítko kvality stává pouhým dokumentem, certifikátem či úředním oprávněním.

Nabízí se otázka smysluplnosti nastávajícího celorepublikového sjezdu biochemických laborantů. Nepostrádá smyslu se v dnešní době setkávat a vzdělávat se? Přemýšlet nad tím, jak snížit riziko zdravotní péče o pacienta na co nejnižší mez? Trápit se s přípravou přednášek a posterů? NE!

Mějme na mysli, že nejúčinnějším nástrojem ochrany pacienta před možnými riziky je kvalita zdravotní péče, jejíž nedílnou součástí je bezpochyby laboratoř. Dokud se budeme vzdělávat, komunikovat a pracovat na sobě, nemusíme se sami bát stát se pacientem.

Odborná setkání jsou důležitá, neboť přemýšlení a kvalita nesmí ztratit své místo v lidském životě, to by pak život sám ztratil část své kvality.

Přijměte tedy pozvání do Brna na 51. celostátní sjezd biochemických laborantů. Na setkání v krásném historickém městě, jehož jméno je poprvé doloženo již ve 12. století.

Těšíme se na setkání s laboratorními pracovníky, kteří si na BIOLABu 2024 naplní nejen svoji touhu po novinkách, praktických zkušenostech, ale i po  osobních setkáních, neboť i kuloární diskuse jsou pro profesní rozkvět přínosem.

Ondřej Kyselák
primář OKB FNUSA
Dagmar Huterová
vedoucí laborantka OKB FNUSA
Martina Bunešová
předsedkyně BLČSKB

ORGANIZUJE

NOVINKY

Květen 2024 fotogalerie

Březen 2024 doplněný program

Únor 2024 prohlídka laboratoře OKB Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - neděle 28.4.2024 12:30 - 15:30 hod
on-line ubytování otevřeno

Leden 2024 on-line registrace otevřena
příjem abstrakt otevřen

Prosinec 2023 webové stránky spuštěny

Generální partner
Partneři
Vystavovatelé