51. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Brno, Continental hotel, 28. – 30. dubna 2024

Vážení přátelé,

 

žijeme ve velmi dynamické a nestabilní době. Sledujeme, jak se měřítko kvality stává pouhým dokumentem, certifikátem či úředním oprávněním.

Nabízí se otázka smysluplnosti nastávajícího celorepublikového sjezdu biochemických laborantů. Nepostrádá smyslu se v dnešní době setkávat a vzdělávat se? Přemýšlet nad tím, jak snížit riziko zdravotní péče o pacienta na co nejnižší mez? Trápit se s přípravou přednášek a posterů? NE!

Mějme na mysli, že nejúčinnějším nástrojem ochrany pacienta před možnými riziky je kvalita zdravotní péče, jejíž nedílnou součástí je bezpochyby laboratoř. Dokud se budeme vzdělávat, komunikovat a pracovat na sobě, nemusíme se sami bát stát se pacientem.

Odborná setkání jsou důležitá, neboť přemýšlení a kvalita nesmí ztratit své místo v lidském životě, to by pak život sám ztratil část své kvality.

Přijměte tedy pozvání do Brna na 51. celostátní sjezd biochemických laborantů. Na setkání v krásném historickém městě, jehož jméno je poprvé doloženo již ve 12. století.

Těšíme se na setkání s laboratorními pracovníky, kteří si na BIOLABu 2024 naplní nejen svoji touhu po novinkách, praktických zkušenostech, ale i po  osobních setkáních, neboť i kuloární diskuse jsou pro profesní rozkvět přínosem.

Ondřej Kyselák
primář OKB FNUSA
Dagmar Huterová
vedoucí laborantka OKB FNUSA
Martina Bunešová
předsedkyně BLČSKB

ORGANIZUJE

NOVINKY

Únor 2024 on-line ubytování otevřeno

Leden 2024 on-line registrace otevřena
příjem abstrakt otevřen

Prosinec 2023 webové stránky spuštěny

Generální partner
Partneři
Vystavovatelé