On line registrace otevřena, termín po odeslání je: 13. březen 2024

 

Každý přednášející či autor posteru musí být zároveň zaregistrován k účasti a uhradit registrační poplatek.

Abstrakta budou vytištěna v časopise Klinická biochemie a metabolismus, výtisk tohoto čísla časopisu obdrží všichni registrovaní účastníci.

 

Pro správné vyplnění a odeslání dodržujte následující pokyny:

1. Abstrakt musí být koncipován takto:

 • název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému
 • autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou
 • pracoviště autorů
 • elektronická adresa (email) prezentujícího autora
 • vlastní text abstraktu musí být členěn na:
  • cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
  • metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky
  • výsledky: stručný souhrn
  • závěr: zhodnocení získaných výsledků

2. Abstrakta musí dále splňovat následující kriteria:

 • kompletní text abstraktu (včetně názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah 2 500 znaků včetně mezer
  v názvu abstraktu neužívejte zkratky
 • zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl
 • text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy
 • pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

3. Jakmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho úplnosti a čitelnosti.

4. O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědecký výbor kongresu, autoři budou písemně informováni.