Program

Seznam posterů

28. dubna 2024 (neděle)

12:00

Začátek registrace

12:30 – 15:30

prohlídka laboratoře OKB Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

16:30

Blok I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – Hlavní sál

Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel nemocnice
Mgr. Jana Zvěřinová, nám. pro oš. péči
MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D., EuSpLM, primář OKB
Dagmar Huterová, vedoucí laborantka OKB
Ing. Aleš Svoboda, R-atelier Brno – Brněnské vodní chrámy

29. dubna 2024 (pondělí)

8:30 – 10:00

Blok II.

MUDr. O. Kyselák, Ph.D., EuSpLM / Dagmar Huterová
ondrej.kyselak@fnusa.cz
Psychiatrická problematika a klinická laboratoř

Kyselák O.
Diferenciální diagnostika demencí se zaměřením na Alzheimerovu chorobu

Koutná J.,Freiberger T.,Sheardová K., Slezáčková M.
Význam genetické analýzy ApoE v diagnostice Alzheimerovy choroby

Pabiánová Š.
Závislost, její léčba a vztah k biochemii

Schardová P.
Ethanol z pohledu toxikologie

10:00 – 10:30

Kávová přestávka

10:30 – 12:30

Blok III.

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D./ Petr Coufal
springer@vfn.cz
Novinky v onkologické diagnostice

Soukupová J.
Genetická predispozice ke vzniku nádorových onemocnění

Kocna P.
Nádorové markery v gastrointestinální onkologii

Gescheidtová L.
Úloha onkomarkerů při screeningu a diagnostice gastrointestinálních malignit

Pospíšilová M., Gottwaldová J, Čermáková Z.
Interference biologické léčby při laboratorním průkazu monoklonálního proteinu pomocí elektroforézy.

Pokrivčák T.
Význam nádorových markerů u germinálních nádorů varlat

12:30 – 13:30

Obědové občerstvení

13:30 – 15:30

Blok IV.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. / Mgr. Veronika Hauerová
rajdl@fnplzen.cz
Varia
Marečková J.
Stanovení calprotectinu na analyzátoru Dynex DS2 metodou ELISA

Rajdl D.
Krásy a úskalí tvorby preanalytického týmu

Kekrt T.
Komplikace při odběrech venózní krve. Jak je řešit a jak jim předcházet z pohledu zdravotního laboranta

Hauerová V.
Zdravotní laborant v éře demografického stárnutí

Jahodová B.
Naše zkušenosti s plně elektronickým žádankovým systémem

15:30 – 16:00

Kávová přestávka

16:00 – 18:00

Blok V.

Prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D./ Mgr. Martina Bunešová, MBA
david.friedecky@upol.cz
Moderní trendy v biochemii….a co u nás

Kejnovský E.
Co vše je zakódováno v naší DNA?

Kasík P.
Generativní umělá inteligence změní váš obor

Bunešová M.
Green labs v Evropě

Friedecký D.
„Hot news“ v laboratorní medicíně

30. dubna 2024 (úterý)

9:30 – 11:30

Blok VI.

MUDr. Pavel Malina / Bc. Jana Blažková
malina@nemopisek.cz
Kazuistiky/interaktivní blok

Gančarčíková M.
Celoexomové sekvenování v diagnostice geneticky podmíněných onemocnění

Pavlíková L.
Kazuistiky z metabolické poradny

Malina P.
Primum non nocere

Randák D., Malina P.
Je to? Není to?


SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ – Hlavní sál