28. – 30. 4. 2024

Přednáškové bloky a jejich garanti

  1. Psychiatrická problematika a klinická laboratoř (MUDr. O. Kyselák, Ph.D., EuSpLM, Dagmar Huterová)
  2. Novinky v onkologické diagnostice (Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D, Petr Coufal)
  3. Varia (MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., Mgr. Veronika Hauerová )
  4. Moderní trendy v biochemii….a co u nás (Prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Mgr. Martina Bunešová, MBA)
  5. Kazuistiky/interaktivní blok (MUDr. Pavel Malina, Bc. Jana Blažková)
  6. Posterová sekce s diskusí (Dagmar Huterová, Mgr. Martina Bunešová, MBA)

Důležité

  • Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek.
  • Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů.
  • O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

Jednací řeč

Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Osvědčení o účasti

Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLS č. 16. Certifikáty se budou vydávat na místě. Certifikáty o účasti budou vydány všem účastníkům sjezdu – lékařům i nelékařům.