Organizační výbor

Dagmar Huterová

předsedkyně

Mgr. Martina Bunešová, MBA

Petr Coufal

RNDr. Pavla Hložková

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Zina Pecková

Vědecký výbor

MUDr. O. Kyselák, Ph.D., EuSpLM

Dagmar Huterová

Mgr. Martina Bunešová, MBA

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D